Proces rekrutacyjny kontrolerów ruchu lotniczego w Polsce

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej, instytucja zarządzająca ruchem na polskim niebie, kontynuuje proces rekrutacyjny kontrolerów ruchu lotniczego w Polsce. Kandydaci chcący wziąć udział w kolejnym szkoleniu, które rozpocznie się w drugim kwartale 2017 roku, powinni złożyć aplikację do końca października bieżącego roku. W ramach obecnie prowadzonego naboru poszukujemy kandydatów, którzy chcą pracować w Centrum Zarządzania Ruchem Lotniczym w Warszawie. Obecnie dla PAŻP pracuje ponad 500 kontrolerów ruchu lotniczego. Dzięki zmianie zasad szkoleń, w trakcie szkolenia w ośrodku szkolenia Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej jest obecnie ponad 100 adeptów tego zawodu. Ci, którzy chcą rozpocząć proces mogący być początkiem kariery w PAŻP powinni: 1. Sprawdzić wymagania. Potencjalni członkowie załogi kontrolerów muszą mieć ukończone co najmniej 18 lat, płynnie posługiwać się językiem polskim i angielskim zarówno w mowie, jak i piśmie, posiadać co najmniej wykształcenie średnie maturalne, a także dobry stan zdrowia oraz umiejętność skutecznego radzenia sobie ze stresem. 2. Przećwiczyć swój angielski. W trakcie procesu naboru język angielski sprawdzany jest wielokrotnie, w różnorodnej formule. Kandydaci podchodzą do testów, które weryfikują ich znajomość słownictwa, gramatyki oraz umiejętność rozumienia wysłuchanego tekstu. Ponadto część rozmowy kwalifikacyjnej odbywa się w języku angielskim. 3. Pamiętać o dokumentach. Wszyscy kandydaci powinni wypełnić przygotowany przez PAŻP formularz aplikacyjny. Rozpatrywane będą jedynie zgłoszenia zawierające formularz aplikacyjny! Należy pamiętać, iż na etapie rozmowy kwalifikacyjnej każdy aplikujący zostanie poproszony o aktualne zdjęcie oraz dyplom z ostatniej ukończonej szkoły. 4. Podjąć decyzję najpóźniej do 31 października 2016 roku. To ostateczny termin złożenia dokumentów. Na pytania dotyczące prowadzonego naboru będzie odpowiadał pracownik Działu Rekrutacji i Doboru Personelu w godzinach 9.00-17.00 pod nr tel: 22 / 574 59 43. Osoby szkolące się na stanowisko Kontrolera Ruchu Lotniczego mogą liczyć na intensywną naukę ciekawego zawodu oraz inwestowanie w rozwój ich predyspozycji oraz umiejętności. Szczegółowe wymagania oraz formularz aplikacyjny, dostępne sa tutaj Źródło: Polska Agencja Żeglugi Powietrznej

Komentarze

Popularne posty