Rocznica utworzenia szkoły szybowcowej na górze Chełm

Szybowce na północnym stoku góry Chełm
Wójt Gminy Goleszów oraz Bielski Klub Seniorów Lotnictwa przy Aeroklubie Bielsko-Bialskim zapraszają na obchody rocznicy utworzenia Szkoły Szybowcowej na górze Chełm w Godziszowie. O chlubnym okresie w historii gminy Goleszów i zarazem Śląska Cieszyńskiego przypominać będzie pamiątkowa tablica, której uroczyste odsłonięcie na górze Chełm nastąpi w piątek, 15.07.2016 r. o godz. 16.00, w 82. rocznicę utworzenia tam Szkoły Szybowcowej. Przedwojenna historia Szkoły Szybowcowej na górze Chełm, a także innych ośrodków lotniczych na Śląsku Cieszyńskim, została przedstawiona w książce „Z historii polskiego lotnictwa na Śląsku Cieszyńskim w latach 1912-1939” autorstwa Grzegorza Kasztury, której drugie, uzupełnione wydanie, ukazało się w 2014 roku. Na blisko 300 stronach publikacji zawarto ponad 80 fotografii, 18 tabel z danymi liczbowymi, barwne reprodukcje dokumentów oraz 3 aneksy, w tym wykaz ponad 300 osób szkolących się na Chełmie w roku 1938 oraz wykonujących tam loty treningowe. Interesujący jest również wykaz nazwisk, dat i miejsc urodzenia 230 osób z personelu naziemnego i latającego Polskich Sił Powietrznych na Zachodzie, pochodzących ze Śląska Cieszyńskiego lub związanych z tym regionem miejscem pracy czy kształcenia. Książkę będzie można nabyć podczas obchodów 82. rocznicy powstania Szkoły Szybowcowej. Źródło: UG Goleszów

Komentarze

Publikowanie komentarza

Popularne posty