Próby z nowymi silnikiem dla samolotu Flaris LAR 1

Zespół odpowiedzialny za przygotowanie oblotu najnowszego polskiego odrzutowca Flaris LAR 1 przeprowadził na początku czerwca w Podgórzynie pod Jelenią Górą próbny rozruch jego zespołu napędowego. Silnik turbowentylatorowy Williams FJ33-5A wytwarzający ciąg statyczny 8,2 kN, został zabudowany w samolocie noszącym nr seryjny MSN 7. Podczas próby sprawdzono działanie silnika w całym zakresie roboczym, od biegu jałowego, po ciąg maksymalny. W następnych tygodniach przeprowadzona zostanie zabudowa przekładni napędzającej akcesoria silnika. Jednocześnie sprawdzone będzie działanie wszystkich instalacji płatowcowych. Instalacje hermetyzacji (zasilanej schłodzonym powietrzem upustowym) i wentylacji są już niemal gotowe. Jednak pierwsze loty Flarisa wykonywane będą bez hermetyzacji kabiny. W płatowcu zabudowano też okucia, do których mocowany jest zasobnik spadochronu ratowniczego. Będzie to urządzenie wielostopniowe, działające w całym zakresie prędkości lotu. Źródło: Altair

Komentarze