Spór zbiorowy w PLL LOT zawieszony oraz strajk ostrzegawczy odwołany

Zawarto porozumienie między zarządem LOT i związkami zawodowymi, które zawiesza trwający od blisko dwóch lat spór zbiorowy w spółce - podano w przekazanym PAP wspólnym komunikacie związków zawodowych i LOT. Oznacza to też odwołanie planowanego na poniedziałek strajku ostrzegawczego. Jak wyjaśniono w piśmie, porozumienie polega na wprowadzeniu tymczasowego regulaminu wynagrodzenia, który będzie obowiązywać w 2016 roku. Zakłada on podwyżki dla pracowników o łącznej wysokości 12 mln zł. "To bardzo dobry kompromis. Wszyscy odpowiedzialnie zdajemy sobie sprawę, że LOT dopiero wychodzi z trudnego procesu restrukturyzacji i musimy koncentrować się na poprawie sytuacji finansowej firmy. Ale nie ignorujemy przy tym potrzeb i postulatów strony społecznej i wszystkich pracowników. Dzięki zawartemu dziś porozumieniu od teraz możemy wspólnie koncentrować się rozwoju LOT-u" - powiedział p.o. prezes LOT Marcin Celejewski.
Z kolei przewodniczący NSZZ "Solidarność" w LOT Stefan Malczewski dodał, że podpisane porozumienie "po blisko dwóch latach bardzo trudnych negocjacji zamyka jeden z najtrudniejszych okresów spółki". "Związki po raz kolejny wykazały się odpowiedzialnością za losy narodowego przewoźnika. Porozumienie, choć dotyczy 2016 roku, otwiera możliwość zawarcia docelowego regulaminu wynagradzania, mam nadzieję, obowiązującego już od 2017 roku" - uznał. We wspólnym komunikacie napisano, że negocjacje ws. tymczasowego regulaminu wynagrodzenia między zarządem spółki a związkami zawodowymi nabrały tempa we wrześniu; w listopadzie strony uzgodniły wstępne warunki porozumienia, a wypracowane porozumienie gwarantuje spokój społeczny na co najmniej rok. "W tym czasie zarząd i związki zawodowe będą ustalać warunki docelowego regulaminu wynagradzania" - wyjaśniono. Porozumienie oznacza, że odwołany został planowany na poniedziałek strajk ostrzegawczy Związku Zawodowego Personelu Pokładowego i Lotniczego. Pierwszy protest, który miał się odbyć 19 listopada, został zawieszony po tym, jak zarząd polskiego przewoźnika zaproponował, by w przyszłym roku przeznaczyć 12 mln zł na podwyżki. Związki zawodowe walczyły o więcej, ale - jak podkreślały władze spółki - w związku z trudną sytuacją finansową firmy nie stać było na zaproponowanie większej kwoty. Celejewski mówił, że na koniec roku 2015 wynik finansowy spółki ma oscylować w okolicach zera. 
Według wcześniejszych założeń miało być to 120 mln zł. W 2014 r. firma po raz pierwszy od 2007 roku zarobiła na działalności podstawowej 99 mln zł. W związku z planem restrukturyzacyjnym i w konsekwencji spadkiem wynagrodzeń personelu pokładowego i pilotów, od dwóch lat wszystkie związki zawodowe działające w PLL LOT S.A. są w sporze zbiorowym z zarządem spółki. Związkowcy postulują przywrócenie zasad wynagradzania z 2010 r., podniesienia płacy zasadniczej i zwiększenia udziału składników stałych w wynagrodzeniu. Według nich po zmianach wynagrodzenia dla personelu pokładowego i pilotów spadły o ok. jedną trzecią. W połowie 2014 r. KE zatwierdziła pomoc państwa dla PLL LOT. KE zaakceptowała plan restrukturyzacji spółki; uznała też, że pomoc na restrukturyzację w wysokości 804 mln zł, którą Polska planowała przyznać na rzecz LOT-u, jest zgodna z unijnymi zasadami pomocy państwa. W planie zapisano, że spółka uzyska trwałą rentowność od 2015 r. LOT otrzymał w grudniu 2012 r. pierwszą transzę pomocy w wys. 400 mln zł, drugą transzę wykorzystał tylko w części - 127 mln zł. Źródło: PAP

Komentarze

Popularne posty