Międzynarodowy Dzień Lotnictwa Cywilnego

W rocznicę podpisania Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, zwanej potocznie konwencją chicagowską (7 grudnia 1944 r.) obchodzony jest Dzień Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego. W tym roku 7 grudnia obchodzony jest pod hasłem: "Working Together to Ensure No Country is Left Behind”. 
Celem corocznych obchodów jest ustanowienie i wzmocnienie światowej świadomości znaczenia międzynarodowego lotnictwa cywilnego. Dzień ten jest okazją do podkreślenia znaczenia transportu lotniczego dla światowej gospodarki i jej rozwoju. Ma również przypominać, że dzięki wysiłkom wielu organizacji, w tym ICAO, oraz zaangażowanych osób, lotnictwo pozostaje najbezpieczniejszym rodzajem transportu. 
Organizacja Narodów Zjednoczonych zaakceptowała program Agenda 2030, który rozpoczyna nową erę światowego, zrównoważonego rozwoju, a rola lotnictwa nigdy nie była tak istotna z punktu widzenia założeń konwencji chicagowskiej, stanowiącej że międzynarodowe lotnictwo cywilne jest fundamentem światowego pokoju i rozwoju światowej gospodarki. Twórcy Konwencji podzielali przekonanie, że „rozwój międzynarodowego lotnictwa cywilnego może przyczynić się w znacznej mierze do stworzenia i utrzymania przyjaźni i zrozumienia między narodami i ludami świata oraz, że wszelkie jego nadużycie może zagrozić powszechnemu bezpieczeństwu”. Organizacja Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego (ICAO) od przeszło 71 lat realizuje tę wizję, która poprzez współpracę i konsensus pomiędzy jej 191 członkami stworzyła solidną bazę wspólnych standardów lotniczych, przyczyniając się do rozwoju i bezpieczeństwa lotnictwa na całym świecie. Polska jest jednym z członków - założycieli, pierwotnych sygnatariuszy konwencji chicagowskiej. W 2013 roku Polska została po raz pierwszy wybrana do Rady ICAO, gdzie aktywnie uczestniczy w pracach Organizacji, w 2014 r. była również gospodarzem Regionalnych Seminariów Środowiskowych ICAO dla regionu Europy i Północnej Ameryki, gdzie obok Dubaju, Meksyku, Limy i Nairobi, Kuala Lumpur – Warszawa stała się na kilka dni miejscem, gdzie międzynarodowi eksperci dyskutowali na temat ochrony środowiska w lotnictwie. Źródło: Urząd Lotnictwa Cywilnego

Komentarze

Popularne posty