FAA opublikowała raport dotyczący incydentów z dronami

W ostatnim czasie Federalna Administracja Lotnictwa USA (FAA) opublikowała raport dotyczący wzrostu liczby dronów obserwowanych w pobliżu lecących statków powietrznych. Według Academy od Model Aeronautics, która go analizowała, dane tam zawarte mogą być przyczyną alarmu, ale kilka zaobserwowanych sytuacji nie reprezentuje jeszcze żadnego zagrożenia. 
 
W raporcie opracowanym przez Agencję, AMA znalazła tylko 27, lub 3,5 procent zdarzeń, które można było zakwalifikować jako bliskie spotkania. Większość zgłoszeń było tylko obserwacjami, a analiza wykazała, że wszystkie rzeczywiste wypadki odnotowane w bazie danych FAA, obejmują jedynie drony obsługiwane przez wojsko. Nie zgłoszono żadnego zderzenia z załogowym statkiem powietrznym w powietrzu. Na swojej stronie internetowej AMA twierdzi, że rozpoczęła ścisłą współpracę z FAA w celu promowania bezpiecznego wykorzystywania dronów i zachęcenia Agencji, aby ta wykonywała lepszą pracę i opracowywała dane bardziej zgodne z prawdą. AMA akcentuje, iż w informacjach prasowych FAA używa języka wprowadzającego w błąd i prosi Agencję, aby ta lepiej badała i analizowała swoje dane. "Gdy ma się lepszą analizę, to można podjąć lepsze działania i decyzje edukacyjne, legislacyjne lub regulacyjne". 
Źródło: AVweb

Komentarze

Popularne posty