Pierwszy lot samolotu I-31T projektu ESPOSA

W dniu 11 czerwca br. odbył się pierwszy lot samolotu I-31T z silnikiem turbinowym TP-100 produkcji PBS. Prace nad integracją silnika z płatowcem są częścią projektu ESPOSA realizowanego w ramach 7. Programu Ramowego Komisji Europejskiej.
Jak wcześniej informował Instytut Lotnictwa, celem projektu ESPOSA jest opracowanie nowych technologii dla małych silników turbinowych do 1000 kW dla potrzeb Lokalnego Transportu Lotniczego (SAT – Small Air Transport), jak również do zastosowań w Lotnictwie Ogólnego Przeznaczenia (GA – General Aviation), czy w bezpilotowych aparatach latających (UAS – Unmanned Aerial Systems). Projekt zajmuje się układami napędowymi, które pozwolą na zwiększenie wydajności, poprawę bezpieczeństwa i zredukowanie nakładu pracy pilota.
Projekt ESPOSA zajmuje się silnikami turbinowymi o mocy 160-250 KW oraz 300-550 KW.
Aby sprawdzić zespół napędowy 160-250 KW zaplanowano wykorzystanie demonstratorów – platform badawczych:
• Samolot I-31T z zespołem napędowym ciągnącym (1 silnik) – opracowany przez Instytut Lotnictwa;
• Samolot Orka z zespołem napędowym pchającym (2 silniki) – opracowany przez wytwórnię Margański & Mysłowski;
• Śmigłowiec HE-1 z zespołem napędowym śmigłowcowym (1 silnik) – opracowany przez Winner Helico.
Planowany budżet: 37,8 mln EUR. W projekcie bierze udział 39 uczestników z 15 krajów.
Źródło: Instytut Lotnictwa

Komentarze

Popularne posty