Podpisana umowa na modernizację systemu Pegasus 21

W dniu 15 stycznia 2015 roku pomiędzy Polską Agencją Żeglugi Powietrznej, a wykonawcą systemu operacyjnego-firmą INDRA, podpisana została umowa na rozwój i modernizację systemu Pegasus_21.
Zgodnie z wynegocjowaną umową modernizacja obejmować będzie zarówno funkcje systemu, jak i przygotowanie dodatkowych stanowisk operacyjnych.
Realizacja podpisanej w dniu 15 stycznia 2015 roku umowy jest zaplanowana na rok 2015 i początek 2016 roku, z założeniem prototypowania rozwiązań w celu uzyskania opinii kontrolerów ruchu lotniczego na etapie przygotowań. Modernizacja oprogramowania będzie realizowana w trzech podstawowych etapach, których zakończenie jest planowane na kwiecień 2015, grudzień 2015 i kwiecień 2016. Realizowane w pierwszym etapie funkcje pozwolą, przede wszystkim, na pełne wykorzystanie potencjału technicznego systemu przy wprowadzeniu podziału pionowego przestrzeni powietrznej.

Na całą modernizację systemu P_21 w lata 2015-2020 zaplanowano kwotę 178 000 000 złotych.
Całkowity planowany na lata 2015-2020 zakres modernizacji będzie obejmował zmiany wynikające z uwag i wniosków kontrolerów ruchu lotniczego, dostosowywanie systemu do zmian w przepisach i wymaganiach, realizację założeń BALTIC FAB i docelowo początek dostosowania systemu do rozwiązań SESAR (iTEC- interoperability Through European Collaboration). Źródło: Polska Agencja Żeglugi Powietrznej

Komentarze

Popularne posty