Cyprus Airways zawiesiły działalność operacyjnąKomisja Europejska (KE) nakazała Cyprus Airways zwrot udzielonej pomocy publicznej w wysokości ponad 65 mln euro, zarząd firmy poddał cypryjskiego przewoźnika procesowi likwidacji i bezterminowo zawiesił wszystkie operacje.
 Pozbawione dalszych dotacji państwowych Cyprus Airways nie mają realnych perspektyw na prowadzenie działalności.
 Mimo otrzymywanej od 2007 r. znacznej pomocy państwowej proces restrukturyzacji cypryjskiego przewoźnika nie powiódł się, a bez dalszego wsparcia ze strony państwa linie nie staną się rentowne.
 Od lutego 2014 r. Komisja Europejska badała warunki, na jakich udzielono przewoźnikowi pomocy na restrukturyzację w wysokości 100 mln euro, którą to pomoc uznano za niezgodną z prawem unijnym.
 Zgodnie z ustaleniami KE, będące w 93,7% własnością państwa Cyprus Airways pozostawały w trudnej sytuacji od wielu lat. W 2007 r. Unia Europejska zatwierdziła pakiet pomocy restrukturyzacyjnej w wysokości 95 mln euro, jednak już w 2012 r. cypryjski przewoźnik zgłosił potrzebę kolejnych 73 mln euro zastrzyku.
 W ocenie Komisji kilka transz pożyczki, w sumie w wysokości 34,5 mln euro zostało przekazane Cyprus Airways z naruszeniem zasad pomocy publicznej. Kolejne, wynoszące 31,3 mln euro dokapitalizowania ze strony państwa w okresie między wrześniem i grudniem 2012 r. zmusiło KE do rozpoczęcia w marcu 2013 r. dalszych dochodzeń.
 Zgodnie z przepisami UE, przewoźnik ma prawo otrzymać w okresie 10 letnim jedynie jednorazową pomoc restrukturyzacyjną.
 Komisja Europejska oceniła plan restrukturyzacyjny Cyprus Airways, jako oparty na nierealnych założeniach i nieodzwierciedlający w dostatecznym stopniu różnych scenariuszy rynkowych. Ponad to, proponowany okres restrukturyzacji jest dłuższy, niż wyznaczony przez Komisję innym przewoźnikom.
 W podobnej sytuacji znalazł się Malev, któremu zasądzono zwrot otrzymanej w 2012 r. pomocy publicznej, co w następstwie doprowadziło do ostatecznego zamknięcia operacji flagowego węgierskiego przewoźnika.
 Zarząd Cyprus Airways, po otrzymaniu negatywnej decyzji Komisji Europejskiej podjął decyzję o wszczęciu dobrowolnej procedury likwidacji. W efekcie podjętej decyzji, wszystkie operacje spółki zostały zawieszone. Źródło: PRTL

Komentarze

Popularne posty