PAŻP częścią europejskiego systemu zarządzania ruchem lotniczymCztery instytucje zapewniające służby żeglugi powietrznej z Europy Środkowo-Wschodniej rozpoczynają współpracę na rzecz członkostwa we wspólnym przedsięwzięciu SESAR. Wśród nich jest również Polska Agencja Żeglugi Powietrznej (PAŻP). 8 września PAŻP podpisała umowę o współpracy, tworzącą jednocześnie konsorcjum, z naszymi odpowiednikami z Czech, Słowacji i Litwy - poinformował prezes PAŻP Krzysztof Kapis. Wyjaśniał, że cztery kraje Europy Środkowo-Wschodniej łączą swoje wysiłki, w celu dołączenia do przedsięwzięcia o nazwie SESAR Joint Undertaking.
SESAR to program europejskiego systemu zarządzania ruchem lotniczym, którego wartość szacuje się na około 30 mld euro. Jest on operacyjnie i technologicznie odpowiedzialny za wyzwania związane z europejskim wzrostem ruchu lotniczego. Jego celem jest zapewnienie wdrożenia nowoczesnego europejskiego systemu zarządzania ruchem lotniczym przez skoordynowanie i skoncentrowanie wszystkich działań badawczo-rozwojowych w Unii Europejskiej w obszarze ATM.
 Jedną z kluczowych zasad SESAR (Single European Sky ATM Research) jest współpraca z wszystkimi istotnymi podmiotami będącymi w branży lotniczej w celu modernizacji europejskiego systemu zarządzania ruchem lotniczym (jednolita europejska przestrzeń powietrzna) i wyeliminowania fragmentarycznego podejścia do europejskiego systemu zarządzania ruchem lotniczym.
 Według prezesa Kapisa PAŻP i jego partnerzy naszego regionu utworzyli konsorcjum o nazwie B4, które w ich imieniu złoży wniosek aplikacyjny SESAR Joint Undertaking. Ma na to czas 30 września 2014 roku. Źródło: Rynek Infrastruktury

Komentarze

Popularne posty