Oblot bezzałogowego ILX-32Dnia 28 sierpnia 2014 roku, na lądowisku w Grądach niedaleko Ostrowii Mazowieckiej oblatano eksperymentalny samolot bezzałogowy ILX-32. Jest on demonstratorem nowej koncepcji samolotów ze skrzydłem zespolonym. Samolotem sterowali operatorzy z ITWL: mgr inż. Jarosław Hajduk (sterowanie zdalne) oraz mgr. inż. Bartosz Gawełda (operator stacji naziemnej). W ramach oblotu zrealizowano dwa w pełni udane loty trwające po około dziesięć minut każdy. Badano podstawowe właściwości pilotażowe przy różnych położeniach środka masy. Po zakończeniu sesji operator stwierdził, że samolot zachowuje się poprawnie i nadaje się do dalszych prób.
 ILX-32 powstał w ramach projektu MOSUPS finansowanego przez Narodowe Centrum Badan i Rozwoju na podstawie umowy PBS1/A6/14/2012. Twórcą samolotu jest kierowane przez Instytut Lotnictwa konsorcjum, którego członkami są Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych, Politechnika Warszawska oraz MSP.
Źródło: Instytut Lotnictwa
Autor zdjęcia: Adam Dziubiński

Komentarze

Popularne posty