LOT zaczyna zarabiać na przewozie pasażerówPLL LOT po ośmiu miesiącach tego roku zaczyna zarabiać na przewozie pasażerów - poinformował PAP prezes spółki Sebastian Mikosz. Dodał, że do końca września br. linia nie wystąpi o drugą transzę pomocy publicznej.
"Po latach strat LOT zaczyna zarabiać na swojej działalności podstawowej. Idziemy zgodnie z planem restrukturyzacji, który zaakceptowała Komisja Europejska. Bez żadnych zachwytów, ale też i smutku. Jesteśmy bardzo ostrożni, ponieważ plan jest ambitny. Ale mogę powiedzieć, że po ośmiu miesiącach tego roku jesteśmy powyżej zera" - powiedział Mikosz. Dodał, że w porównaniu do analogicznego okresu ub. r. spółka osiągnęła wynik ze swojej działalności podstawowej o ok. 100 mln zł lepszy.
W 2013 r. spółka odnotowała po raz pierwszy od pięciu lat zysk netto w wysokości 26 mln zł, ale wynik na działalności podstawowej wyniósł minus 4 mln zł i był on o 138 mln zł lepszy iż zakładano w planie restrukturyzacji.
Mikosz podtrzymuje prognozę uzyskania ok. 70 mln zł zysku w 2014 r. na działalności podstawowej spółki. "Po ośmiu miesiącach uzyskaliśmy już rentowność z naszej działalności podstawowej, czyli uwiarygodnia to, że jesteśmy w stanie do końca roku naszą prognozę zrealizować" - powiedział.
Prezes zapowiedział, że do końca września nie wystąpi do właściciela, czyli ministra Skarbu Państwa, o drugą transzę pomocy publicznej. "Nasza płynność finansowa się na tyle stabilizuje i jest na tyle zgodna z naszymi przewidywaniami, że do końca września na pewno nie weźmiemy tej transzy" - mówił.
Przypomniał, że kolejny raz spółka oddala możliwość sięgnięcia po tę pomoc. Pierwotne założenia zapisane w planie restrukturyzacji złożonym do KE stanowiły, iż druga transza zostanie wypłacona w sierpniu 2013 r., ale ze względu na lepsze wyniki spółki do tej pory nie została ona uruchomiona.
"KE podkreśliła, że pomoc ma być niezbędna i minimalna. A zatem - idąc tym tokiem - tak długo, jak ta niezbędność i minimalność się nie zjawi, tak długo będziemy ten epizod odsuwać. Na pewno nie weźmiemy całej kwoty" - powiedział.
Komisja Europejska pod koniec lipca zatwierdziła pomoc państwa dla PLL LOT. KE zaakceptowała plan restrukturyzacji spółki; uznała też, że pomoc na restrukturyzację w wysokości 804 mln zł (ok. 200 mln euro), którą Polska planuje przyznać na rzecz LOT-u, jest zgodna z unijnymi zasadami pomocy państwa.
Pierwszą transzę pomocy w wysokości 400 mln zł (ok. 100 mln euro) przewoźnik otrzymał w grudniu 2012 r. Plan restrukturyzacji zakłada jeszcze przekazanie spółce drugiej transzy w wysokości 381 mln zł, a także uzyskanie trwałej rentowności od 2015 r. Oznacza to, że restrukturyzacja przewoźnika kończy się formalnie pod koniec 2015 r.  (PAP)

Komentarze

Popularne posty