Wzrost liczby pasażerów w stosunku do ubiegłego rokuZ danych opublikowanych przez IATA wynika, iż rynek przewozu lotniczego w czerwcu tego roku zanotował wzrost o 4,7% rok do roku i był nieco niższy od majowego wzrostu, który wyniósł 6,2%. Ogólny wzrost w ciągu pierwszych sześciu miesięcy tego roku, to 5,9%, wobec 5,2% w roku 2013.
W czerwcu wzrosły także o 5,5% rok do roku światowe przychody w przeliczeniu na Revenue Passenger Kilometers tzw. RPK, pasażero-kilometr. Przyczyniło się to do osiągnięcia od początku roku ogólnego wzrostu o 6,4%. Kilka regionów skorzystało nieco na trendach globalnego ożywienia gospodarczego, dlatego zaobserwować możemy we wzrostach pewne różnice. Europejskie linie lotnicze odnotowały wzrost o 5,8% w przeliczeniu na Revenue Passenger Miles RPM w tym roku, w porównaniu do 3,8% w 2013 roku, zgodnie ze stałym i trwałym ożywieniem gospodarczym. Przewoźnicy w Ameryce Łacińskiej zanotowali wzrost o 5,9%, ale w stosunku do ubiegłego roku kiedy to wyniósł 8,1% możemy mówić o spadku. Spowolnienie to częściowo spowodowane jest ograniczeniami przepustowości, ale także spowolnieniem w lokalnych gałęziach gospodarki i wzrostem regionalnego handlu.
Największy wzrost zanotowano na Bliskim Wschodzie, w Europie oraz w regionie Azji i Pacyfiku, ale stały trend wzrostowy wykazały także linie lotnicze Ameryki, podobnie jak przewoźnicy z Rosji i Ameryki Łacińskiej, których wyniki także są zadowalające. W omawianym okresie spadki zanotowały jedynie linie lotnicze z Afryki.
Według IATA obecnie obserwujemy wcześniejsze oznaki wahania popytu, które na szczęście już zanikają. Ponownie wzrasta aktywność biznesowa na rynkach wschodzących, takich jak Chiny ale jednocześnie zaobserwować można tam niewielki spadek popytu. Biorąc pod uwagę kondycję światowych gospodarek wielce prawdopodobne jest, że podobny wzrost RPK utrzyma się także w najbliższych miesiącach. Źródło: dlapilota

Komentarze

Popularne posty