ICAO udzieli pomocy liniom lotniczym w sprawie zagrożeńMiędzynarodowa Organizacja Lotnictwa Cywilnego (ICAO) uruchomi 2 projekty pilotażowe mające pomagać liniom lotniczym i państwom w lepszym dzieleniu się informacjami o zagrożeniach w strefach konfliktów.
Nowe plany ogłoszono niemal 6 tygodni po zestrzeleniu samolotu Malaysian Airlines nad Ukrainą a na zakończenie 2-dniowych obrad specjalnej grupy zadaniowej ICAO ds. organizacji lotów w strefach konfliktów zbrojnych. Grupa otrzymała zadanie znalezienia rozwiązań dla lotów samolotów liniowych w takich strefach.
Pierwszy projekt ma rozpoznać, jak wykorzystać istniejący system powiadamiania pilotów wojskowych NOTAM do szybszego dzielenia się pilnymi informacjami, dotyczącymi poważnych zagrożeń - wyjaśniła agenda ONZ z siedzibą w Montrealu.
Drugi projekt pilotowany przeprowadzony przez "kluczowych partnerów ICAO" doprowadzi do stworzenia nowego scentralizowanego systemu "szybkiego dzielenia się informacjami o strefach konfliktu".
- Te zalecenia przyczynią się do zapewnienia bezpieczeństwa załóg i pasażerów niezależnie od tego, jaką linią lotniczą lecą ani dokąd - oświadczył przewodniczący grupy zadaniowej David McMillan.
Grupę powołano po zestrzeleniu samolotu MAS lot MH17. Ta tragedia skłoniła niektórych przedstawicieli transportu lotniczego do wywierania nacisków na ICAO, organizację liczącą 191 krajów członkowskich, by odegrała większą rolę w doradzaniu liniom lotniczym w zakresie zagrożeń bezpieczeństwa.
Sama ICAO nie ma uprawnień do zamykania czy otwierania przestrzeni powietrznej w strefach konfliktów, nie publikuje obecnie konkretnych wskazań co do zagrożenia rakietami dla samolotów cywilnych. Przyznanie ICAO albo innej organizacji zadania ostrzegania linii lotniczych o zagrożeniach w strefach konfliktu byłoby trudne politycznie, bo wiązałoby się z występowaniem do państw członkowskich o udzielanie poufnych informacji dotyczących wojska i polityki. Źródło: ekonomia.rp.pl

Komentarze

Popularne posty