Vulcanair P68 TC Observer już w Polsce


Dnia 16 czerwca 2011 roku na lotnisku Aeroklubu Elbląskiego wylądował samolot ze znakami rejestracyjnymi SP-GEO. OPEGIEKA (Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne) odebrało samolot dzień wcześniej w siedzibie głównej producenta w Neapolu. Samolot Vulcanair P68 TC Observer jest górnołapem wyposażonym w dwa turbodoładowane silniki firmy Lycoming. Elementem wyróżniającym go jest przezroczysty, wykonany ze szkła akrylowego, dziób, dający pilotowi doskonałą widoczność podczas nalotów. Samolot wyposażony jest w fabryczny luk fotogrametryczny, w którym OPEGIEKA w najbliższym czasie zamierza umieścić najwyższej klasy kamerę wielkoformatową zamiennie z lotniczym skanerem laserowym i kamerą termalną Inwestycje te bazują na najnowocześniejszych technologiach dostępnych obecnie na rynku i mają na celu uruchomienie innowacyjnej linii produkcyjnej związanej z opracowaniami fotogrametrycznymi i teledetekcyjnymi. Wysoce wyspecjalizowany sprzęt umożliwi OPEGIEKA wykonywanie zamówień zarówno dla sektora publicznego jak i prywatnych firm z Polski i z zagranicy. Zakup samolotu wynika z realizacji projektu  „Opracowanie i wdrożenie produkcji map cyfrowych w oparciu o fuzje lotniczych zobrazowań fotogrametrycznych i teledetekcyjnych”,  realizowanego w ramach Działania 1.4-4.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Wartość projektu to prawie 17 mln zł, a przyznane dofinansowanie unijne stanowi wartość około 8,2 mln złotych. (OPEGIEKA)

Komentarze