Przygotowania do zainstalowania systemu ILS

Jeszcze w tym roku rozpoczną się przygotowania do zainstalowania na Lotnisku Chopina systemu ILS trzeciej kategorii umożliwiającego prowadzenie operacji lotniczych w warunkach ograniczonej widzialności. W ślad za realizacją wdrożenia podwyższonej kategorii ILS, na Lotnisku Chopina będzie realizowany proces wdrożenia zaawansowanego systemu kierowania i kontroli ruchu naziemnego A-SMGCS (Advanced Surface Movement Guidance and Control System), który pozwala na utrzymanie deklarowanej przepustowości we wszystkich warunkach pogodowych. Wdrożenie tego systemu pozwoli m.in. na zmniejszenie liczby incydentów na lotnisku, zmniejszenie czasu kołowania statków powietrznych, zwiększenie przepustowości lotniska, zmniejszenie opóźnień przy wykonywaniu operacji lotniczych. (lotnisko Chopina)

Komentarze

Popularne posty