Nowe lądowisko przyszpitalne

Urząd Lotnictwa Cywilnego poinformował, że Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego Grzegorz Kruszyński wydał Decyzję o wpisaniu nowego lądowiska do ewidencji. Nowe lądowisko jest lądowiskiem przyszpitalnym dla Szpitala Wojewódzkiego Specjalistycznego w Radomiu. Przystosowane jest do startów i lądowań śmigłowców o dopuszczalnej masie startowej MTOW do 5700 kg. Po złożeniu wniosku przez zarządzającego o wpis do ewidencji lądowisk, oraz uzgodnień przez Polską Agencją Żeglugi Powietrznej, Urząd Lotnictwa Cywilnego przeprowadził inspekcje w których stwierdził, że lądowisko przyszpitalne i przedłożona dokumentacja odpowiadają wymaganiom określonym przepisami art. 93 ust. 2 ustawy Prawo lotnicze i warunkom określonym w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 20 lipca 2004 r. w sprawie wymagań dla lądowisk oraz wymaganiom określonym w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie ewidencji lądowisk – Dz. U. Nr 118, poz. 1238. (ULC)

Komentarze

Popularne posty