LPR wybuduje cztery bazy

Już po raz czwarty w Warszawie odbywa się Forum Funduszy Europejskich. Podobnie jak w ubiegłym roku nie mogło zabraknąć tam Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Ze środków unijnych zostaną wybudowane bądź zmodernizowane bazy HEMS w całej Polsce. W latach 2010-2013 będzie realizowany projekt indywidualny „Budowa i remont oraz doposażenie baz Lotniczego Pogotowia Ratunkowego” w ramach działania 12.1 Rozwój systemu ratownictwa medycznego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Projekt, który został podzielony na dwa etapy umożliwia pozyskanie funduszy ze środków Unii Europejskiej. W ramach etapu I wybudowane zostaną 4 bazy: w Łodzi, Poznaniu, Suwałkach i Zielonej Górze, a także hangar Stacji Obsługi Technicznej w Szczecinie, ponadto zmodernizowane zostaną obiekty w Białymstoku i Sanoku. W ramach etapu II wybudowane oraz doposażone zostaną 4 bazy w Gdańsku, Kielcach, Krakowie i Wrocławiu. Całkowita wartość projektu to 68,28 mln zł, z czego 85% będą stanowić środki unijne, pozostałą część sfinansuje Ministerstwo Zdrowia. Pierwsze budowy ruszą w tym roku. Obecnie trwają postępowania przetargowe na wyłonienie wykonawców. Podczas IV Forum Funduszy Europejskich przedstawiciele Lotniczego Pogotowia Ratunkowego zapoznawali odwiedzających z projektem „Budowa i remont oraz doposażenie baz SP ZOZ LPR”. Natomiast ratownicy medyczni szkolili zainteresowanych z zasad udzielania pierwszej pomocy, a także opowiadali o szeroko pojętym bezpieczeństwie. (LPR)

Komentarze

Popularne posty