Prototyp śmigłowca H145 z pięciołopatowym wirnikiem nośnym dotarł do Chile

Prototyp śmigłowca H145 z pięciołopatowym wirnikiem nośnym dotarł do Chile, gdzie przejdzie próby w warunkach wysokogórskich. Producent spodziewa się uzyskać Certyfikat Typu EASA na początku 2020 i jeszcze w tym samym roku rozpocząć dostawy seryjnych wiropłatów. Zmodernizowany H145 będzie operować w Andach na wysokościach do 6 100 m nad poziomem morza. Pierwsze próby wysokogórskie śmigłowca przeprowadzono latem 2018 w Pirenejach. Celem tegorocznych testów jest sprawdzenie osiągów obliczeniowych śmigłowca i zademonstrowanie jego zdolności do operowania na dużych wysokościach. Według producenta nowy wirnik nośny zapewnia znaczne polepszenie wszystkich osiągów, przy maksymalnej masie startowej H145 zwiększonej do 3800 kg i ładunku użytecznym odpowiadającym masie pustego śmigłowca, która została zredukowana o 50 kg. Nowa wersja H145 została wyposażona w bezprzewodowy system łączności lotniczej (wACS), zapewniający płynną i bezpieczną transmisję danych generowanych przez śmigłowiec w czasie rzeczywistym, w tym podczas lotu. Źródło: Altair

Komentarze

Popularne posty