Politechnika Śląska będzie szkolić pilotów

Aero AT-4 - SP-YDM
W Gliwicach w ostatnich latach szybko rozwija się branża lotnicza. Władze miasta postanowiły też rozbudować gliwickie lotnisko, gdzie powstaje nowa droga startowa. Swój pomysł wdraża w życie także Politechnika Śląska, która stworzyła Akademicki Ośrodek Szkolenia Lotniczego (ATO) który rozpoczął oficjalnie praktyczne szkolenie lotnicze studentów.
Placówka ma obecnie dwa statki powietrzne - śmigłowiec oraz jednosilnikowy tzw. lekki samolot. Ma zakupione na terenie lotniska dwie działki i już czeka w gotowości z montażem hangarów - na zakończenie inwestycji związanej z budową pasa. A ta ma się sfinalizować jesienią.
Na razie Politechnika Śląska będzie korzystała z pomieszczeń Areoklubu Gliwickiego. Pierwsze zajęcia już w lipcu.
Akademicki Ośrodek Szkolenia Lotniczego Politechniki Śląskiej, na mocy uzyskanego 25 października 2018 roku Certyfikatu dla Zatwierdzonej Organizacji Szkolenia nr PL/ATO – 78, może prowadzić szkolenia na pilota samolotowego liniowego – ATPL(A).
Tym samym Politechnika Śląska dołączyła do wąskiego grona uczelni posiadających tego typu ośrodek szkolenia lotniczego.
Dyrektorem Centrum Kształcenia Kadr Lotnictwa Cywilnego Europy Środkowo-Wschodniej jest prof. Jarosław Kozuba.
Podczas inauguracyjnego spotkania swoje prace zaprezentowali członkowie studenckich kół naukowych: Międzywydziałowe Koło Naukowe Bezzałogowych Obiektów Latających "High Flyers", SKN C.A.D. zajmujące się nowoczesnymi technologiami w transporcie oraz Lotnicze Koło Naukowe. Był także pokaz dronów.
ATO POLSL powstał w ramach Centrum Kształcenia Kadr Lotnictwa Cywilnego Europy Środkowo-Wschodniej. To pozawydziałowa jednostka Politechniki Śląskiej, będąca wspólną inicjatywą Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego SA, Politechniki Śląskiej oraz Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Przewodniczącym Rady Programowej Centrum jest prezes Zarządu GTL SA Artur Tomasik.
(UM Gliwice/Dziennik Zachodni)

Komentarze

Popularne posty