Lądowisko dla śmigłowców LPR w Opocznie otwarte

17 grudnia 2018 r. w Opocznie odbyło się oficjalne otwarcie lądowiska dla śmigłowców Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Uroczystego przecięcia wstęgi dokonali: Poseł na Sejm RP Robert Telus, wicestarosta opoczyński Maria Barbara Chomicz, dyrektor LPR Robert Gałązkowski oraz dyrektor opoczyńskiego szpitala Edyta Wcisło. W otwarciu wzięli też udział między innymi: przewodniczący Rady Powiatu Opoczyńskiego Józef Róg, przewodnicząca Rady Miejskiej w Opocznie Anna Zięba, radni Rady Powiatu Opoczyńskiego Maria Morawska i Sławomir Rek oraz personel medyczny szpitala. Lądowisko poświęcił ks. Adrian Jakubiak z parafii pw. Podwyższenia Krzyża Św. w Opocznie. Na zakończenie spotkania dyrektor opoczyńskiego szpitala wraz z wicestarostą i przewodniczącym Rady Powiatu w podziękowaniu za pomoc i wsparcie podczas realizacji tej inwestycji wręczyli dyrektorowi LPR obraz na płytce przedstawiający postać Marszałka Józefa Piłsudskiego wyprodukowany przez Ceramikę Paradyż w 100 Rocznicę Odzyskania przez Polskę Niepodległości. Opoczyńskie lądowisko zlokalizowane jest przy drodze wojewódzkiej nr 713 w kierunku Tomaszowa Mazowieckiego przed Januszewicami. Budowa lądowiska była możliwa dzięki dofinansowaniu, jakie opoczyński szpital otrzymał na realizację projektu pn: „Budowa całodobowego lądowiska dla śmigłowców ratunkowych LPR wraz z infrastrukturą i doposażeniem SOR-u dla SP ZOZ Szpitala Powiatowego im. Edmunda Biernackiego w Opocznie” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 -2020. Całkowita wartość projektu to ponad 2,5 mln zł. Dzięki temu projektowi Szpitalny Oddział Ratunkowy został wyposażony w nowoczesny sprzęt medyczny, który zakupiono za kwotę ponad 877 tys. zł. Natomiast na budowę lądowiska wraz z infrastrukturą przeznaczono ok. 1,2 mln zł. W ostatniej fazie realizacji całego projektu Powiat Opoczyński przekazał na ten cel dodatkowo 100 tys. zł. Działkę pod budowę nieodpłatnie przekazała Agencja Nieruchomości Rolnych. Lokalizacja została pozytywnie zweryfikowana przez lotniczych ekspertów. Spełnia także wymogi odnośnie czasu dojazdu do szpitala, który nie może być dłuższy niż pięć minut. Lądowisko jest oświetlone, skomunikowane z oddziałem ratunkowym, ma też rękaw służący do pomiaru siły wiatru. Wybudowanie lądowiska dla śmigłowców przyniesie ogromne korzyści dla mieszkańców Powiatu Opoczyńskiego. Przyczyni się do podniesienia jakości usług medycznych i skutecznego ratowania życia ludzkiego, poprawi bezpieczeństwo pacjentów oraz załóg floty powietrznej ratownictwa medycznego oraz zwiększy poczucie bezpieczeństwa i skutecznego ratowania życia dzięki nowoczesnemu sprzętowi. Nowe lądowisko poprawi także szybkość udzielanej pomocy, co szczególnie ma znaczenie w przypadkach ciężkich uszkodzeń ciała podczas wypadków komunikacyjnych i wypadków w pracy. Źródło: Starostwo Powiatowe w Opocznie

Komentarze

Popularne posty