Aeroklub Polski z dotacją Ministerstwa Sportu i Turystyki na 2017 rok

Ministerstwo Sportu i Turystyki opublikowało wyniki konkursu na dofinansowanie zadań w zakresie wspierania sportów nieolimpijskich w 2017 roku. Aeroklub Polski otrzyma dotację w wysokości 2,6 mln złotych. Po ocenie formalnej i merytorycznej złożonych ofert, w tym także oferty Aeroklubu Polskiego, Departament Sportu Wyczynowego 29 grudnia ogłosił wyniki konkursu dotyczącego dofinansowania na realizację zadań publicznych związanych z przygotowaniem i udziałem w lotniczym współzawodnictwie międzynarodowym, w tym Mistrzostwach Świata i Europy. Na liście podmiotów, których oferty zostały rozpatrzone pozytywnie jest Aeroklubu Polski. Oferta Związku na działalność sportową w 2017 roku została zaopiniowana pozytywnie na kwotę 2,6 mln złotych. Źródło: Aeroklub Polski

Komentarze

Popularne posty